Norskstrip is a new and unique social media for strippers. It is an amazing way for you to make more money and build a fanbase.

Norskstrip gives you control, choice, and ability to earn real moeny.

  • Control over your content
  • You decide what people can see
  • Contorol over your earnings
  • You choose how much to charge
  • Control over your interaction with fans
  • You control comments and reviews

Lorem ipsum, eller lipsum, som det noen ganger kalles, er dummytekst som brukes til å legge ut trykk, grafikk eller webdesign Lorem Ipsum er ganske enkelt dummitekst fra trykk- og settebransjen. Lorem Ipsum har vært bransjens standard dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent skriver tok en bysse av typen og krypterte den for å lage en typeprøvebok. Den har overlevd ikke bare fem århundrer, men også spranget til elektronisk setting, og forblir i det vesentlige uendret.