WORLD'S LARGEST MARKETPLACE
FOR STRIPPERSAdvanced Search

Apperance

Lorem ipsum, eller lipsum, som det noen ganger kalles, er dummytekst som brukes til å legge ut trykk, grafikk eller webdesign Lorem Ipsum er ganske enkelt dummitekst fra trykk- og settebransjen. Lorem Ipsum har vært bransjens standard dummytekst helt siden 1500-tallet, da en ukjent skriver tok en bysse av typen og krypterte den for å lage en typeprøvebok. Den har overlevd ikke bare fem århundrer, men også spranget til elektronisk setting, og forblir i det vesentlige uendret.